OSMANLI DÖNEMİNDE İDARİ YAPI

      Osmanlı İmparatorluğunda uzun süre Adilcevaz Sancağı olarak karşımıza çıkan bu 
    bölge; Adilcevaz, Ahlat ve Sarısu nahiyelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. 
    Şunu da önemle belirtelim ki, Ahlat bazen Bitlis Sancağına, Sarısu da bazen Erciş 
    Sancağına bağlanmıştır. Elimize geçen en eski tarihi belgeler bizleri 1540’lı yıllara 
    kadar götürmektedir. 1540 tarihli Tapu Tahrir defterlerine baktığımızda, Van 
    Beylerbeyliğine tabii Adilcevaz Sancağına bağlı nahiyeler, Adilcevaz ve Sarısu’dur. 
    1556 tarihinde ise Adilcevaz Sancağına; Adilcevaz, Ahlat ve Sarısu nahiyeleri bağlı 
    olarak görülmektedir.

      1534 yılında Van’ın fethedilmesi ve bir beylerbeylik olarak teşkilâtlandırılması 
    kalıcı olmamıştır 1540 yılında yapılan tahrirde Adilcevaz Sancağı, Adilcevaz ve 
    Sarısu nahiyelerinden oluşan bir sancak olup, Ahlat, Bitlis sancağına bağlı bir 
    nahiyedir.. Bundan dolayı 1548 yılına kadar Adilcevaz Sancağı, Diyarbakır 
    Beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak taksimatta yer almıştır.
    
      1548 yılında Van’ın ikinci kez fethinden sonra Van Beylerbeyliği kurulmuştur. Van 
    Beylerbeyliğinin kurulmasından sonra, daha önceleri Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı 
    olan Adilcevaz ve Bitlis, Van Beylerbeyliğine bağlı birer sancak olarak idari taksimatta 
    yer almış ve bu statüde devam etmişlerdir.

      Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmesinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
    kadar ki yaklaşık 400 senelik dönem içerisinde Adilcevaz, çoğu zaman Van 
    Beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak varlığını devam ettirmiştir.


                          CUMHURİYET DÖNEMİNDE İDARİ YAPI

      29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte yeni bir oluşum 
    sürecine giren idari yapılanmayla beraber, 1926 yılında yapılan idari bir değişiklikle 
    Adilcevaz ilçesi nahiyeye dönüştürülerek Ahlat’a bağlanmıştır. 1929 yılında Bitlis’in 
    Muş’a bağlı bir ilçeye dönüştürülmesine kadar Adilcevaz Bitlis’e bağlıdır. 1929’da 
    Ahlat Van’a bağlanınca Adilcevaz’da Van’a tabii olmuştur. 25 Aralık 1935’te Bitlis’in 
    yeniden il olmasıyla birlikte Ahlat bu ile bağlanır. 1926’dan itibaren 27 yıl boyunca 
    bucak olarak kalan Adilcevaz, 1953 yılında tekrar ilçe haline dönüştürülüp Bitlis 
    iline bağlanmıştır.


                                 BELEDİYE BAŞKANLARI