Çöp Toplama
      Başvuruda İstenen Belgeler
      Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153

      Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü

      Moloz ve Katı Atık Kaldırma Talebi
      Başvuruda İstenen Belgeler
      Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153

      Not: Tadilat vs. sonucu çıkan çuvallanmış moloz atıkları 
      (açık harfiyat alınmamaktadır)

      Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü


      Çöp Konteyneri Tamir-Bakım, Yıkama-Dezenfekte Talebi
      Başvuruda İstenen Belgeler
      Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
      Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü

      Temizlik Talepleri
      Başvuruda İstenen Belgeler
      Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
      Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü