Dilekçe Müracaatı ve Sonuçlandırılması
Başvuruda İstenen Belgeler Dilekçe formu ve varsa ilgili ekler-belgeler Not: Kanunen (3071/4) dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzaları ile, iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur. Birinci Müracaat Yeri Yazı İşleri Müdürlüğü - Adilcevaz Belediyesi Telefon: 0434 311 30 08 Dâhili: 119 E-Posta : kenanikibes@adilcevaz.bel.tr