İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

      5216 sayılı Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden 
    tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.), umuma açık 
    işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b.) gibi eğlence 
    ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her 
    tür imalathane, depo atölye, oto yıkama/yağlama v.b.işyerlerine ruhsat verme ve 
    denetleme görevi belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.

 
    İŞYERİ AÇMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR( SIHHİ İŞYERLERİ )

    SIHHİ MÜESSESE (Bakkal, Kuruyemiş, Berber, Kasap, Market,Mağaza, Büfe,Büro vs.)

    1.  Tapu Fotokopisi(işyerinin açılacağı dükkânın) 
    2.  Kira sözleşmesi(Tapuda ismi geçen ile işyeri sahibinin arası)
    3.  Vergi Levhası(Maliyeden)
    4.  Kimlik Fotokopisi
    5.  Ustalık Belgesi(Ustalık gerektiren meslekler için kendisinin)
    6.  2 Adet Fotoğraf
    7.  1 Adet mavi Dosya 
    8.  Esnaf Sanatkârlara Kayıtlı olduğuna dair belge 
    9.  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri ise Mesafe Krokisi 
    10. Şirket ise ticaret sicil gazetesi(resmi gazete) 11-Şirket ise imza sürgüleri 
    12. Şirket ise Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belge 
    13. Yapı Kullanma Ruhsatı 


    AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

    1.  GSM RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU(Belediyeden)
    2.  ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU(Çevre Mühendisinden)
    3.  İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU(İşyeri sahibi ve elemanları tarafından)
    4.  TESİSİN KURULACAĞI YERİN AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU OLACAĞINA DAİR 
    ONAYLI 1/5000 VE 1/1000 LİK PLAN VE İMAR DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER
    5.  GEÇİS YOLU İZİN BELGESİ(Belediye ve Karayollarından)
    6.  BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
    7.  YERLEŞİM VAZİYET PLANI
    8.  ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİR HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU 
    9.  YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ 
    10. İŞLETME BELGESİ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) 
    11. SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ 
    12. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 
    13. TESİSTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SERTİFİKASI 
    14. ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ,TOPRAKLAMA PROJESİ VE YER ALTI TANKLAR İÇİN 
    KATODİK KORUMA PROJESİ 
    15. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI 
    16. TANK VE TESİSATIN TEST KONTROL RAPORU(Türk Loydu,Üniversiteler,TSE) 
    17. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ(Kimya,Makine,Petrol veya Çevre Mühendisi) 
    18. YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ÖNLEM ALINDIĞINA DAİR BELGE 
    19. TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ 
    20. VERGİ LEVHASI 
    21. TİCARET SİCİL GAZETESİ 
    22. İMZA SÜRGÜSÜ 
    23. ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI 
    24. KİMLİK FOTOKOPİSİ(Şirket Müdürünün) 
    25. TAPU FOTOKOPİSİ 
    26. ÇED RAPORU VE EMİSYON İZNİ 


    LPG İKMAL İSTASYONU GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

    1. GSM RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU(Belediyeden)
    2. ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU(Çevre Mühendisinden)
    3. İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU(İşyeri sahibi ve elemanları tarafından)
    4. TESİSİN KURULACAĞI YERİN LPG İKMAL İSTASYONU OLACAĞINA DAİR ONAYLI 
    1/5000 VE 1/1000 LİK PLAN VE İMAR DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER
    5. GEÇİS YOLU İZİN BELGESİ(Belediye ve Karayollarından)
    6. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
    7. YERLEŞİM VAZİYET PLANI
    8. ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİR HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU
    9. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
    10. İŞLETME BELGESİ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
    11. SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ
    12. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 
    13. TESİSTE ÇALIŞANLARIN LPG EĞİTİM SERTİFİKASI 
    14. ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ,TOPRAKLAMA PROJESİ VE YER ALTI TANKLAR İÇİN 
    KATODİK KORUMA PROJESİ
    15. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
    16. TANK VE TESİSATIN TEST KONTROL RAPORU(Türk Loydu,Üniversiteler,TSE)
    17. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ(Kimya,Makine,Petrol veya Çevre Mühendisi)
    18. YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ÖNLEM ALINDIĞINA DAİR BELGE
    19. TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
    20. VERGİ LEVHASI
    21. TİCARET SİCİL GAZETESİ
    22. İMZA SÜRGÜSÜ
    23. ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI
    24. KİMLİK FOTOKOPİSİ(Şirket Müdürünün)
    25. TAPU FOTOKOPİSİ
    26. ÇED RAPORU VE EMİSYON İZNİ 


    MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI

    1. 2 ADET BAŞKANLIK MAKAMINA DİLEKÇE(Mesul müdür olacak şahıs ve tayin eden 
    şahıs tarafından)
    2. İKAMETGAH İLMUHABERİ 
    3. SAĞLIK RAPORU (Bulaşıcı hastalık yönünden uzman hekimden)
    4. NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
    5. NOTERDEN TASDİKLİ TAAHÜTNAME (Mesul müdür tayin ettiğine dair)
    6. ÇALIŞTIRACAĞI İŞYERİNİN İŞYERİ AÇMA RUHSATI FOTOKOPİSİ,
    7. 2 ADET FOTOĞRAF
    8. 1 ADET MAVİ DOSYA


    ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ

    1. DİLEKÇE
    2. BAĞLI OLDUĞU MESLEK KURULUŞUNDAN ÜYELİK VE FAALİYET BELGESİ
    3. ŞİRKET İSE;ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİ 
    VEYA NOTER ONAYLI NÜSHASI
    4. ŞİRKET DEĞİL İSE; VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
    5. İMZA SÜRKÜLERİ SURETİ
    6. İŞYERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI(GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI)VEYA NOTER 
    ONAYLI NÜSHASI
    7. KAPASİTE RAPORU
    8. SORUMLU YÖNETİCİNİN NOTER ONAYLI SÖZLEŞMESİ, DİPLAMA ÖRNEĞİ VE SÖZ 
    KONUSU İŞYERİNDE SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIĞINA DAİR MESLEK 
    ODASINDAN ALACAĞI BELGE(MESLEK ODASI OLMAYANLARDAN İSTENMEYECEKTİR)