VİZYONUMUZ

      Halka hizmeti Hakka ibadet olarak bilen, Milli gelirden en yüksek payı alan ve 
    refah düzeyi yüksek nesillerin yaşayacağı, Yaşanabilir estetik ve çağdaş bir kent 
    oluşturmaktır. Bizim ilkelerimiz bu ortamı sağlayacak faaliyetleri yaparken bir takım 
    ruhu ile;
      Çalışmak, çalışmak, çalışmak…


    MİSYONUMUZ
 
      Yerel hizmetlerin adil, zamanında, kaliteli ve özverili olarak yapıldığı, Kaynakları 
    rasyonel kullanarak verimliliğin arttığı, Çevreye duyarlı, mimari estetiğe önem veren 
    ve toplumsal faydanın önde tutulduğu, plan ve projeler ile Yoksullukla mücadele eden 
    ve istihdamın önündeki engelleri kaldıran bir anlayıştır. Bizim misyonumuz bu ortamı 
    sağlayacak faaliyetleri yaparken bir takım ruhu ile;
      Çalışmak, çalışmak, çalışmak…