Vergi Ödemeleri İle İlgili Talep ve Şikayetler
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Telefon ya da bizzat başvuru
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Mükellef Sicil Kaydı Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Kişi için Kimlik Fotokopisi
  Kurum İçin Vergi Levhası
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Emlak Beyanı (Taşınmaz için)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Tapu ve Kimlik fotokopisi. (Kurum ise Vergi Levhası)
  Kişinin vefat etmesi durumunda Veraset ilamı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı
  Başvuruda İstenen Belgeler
  İşyeri vergi levhası ile T.C. Kimlik No
  İlan ve Reklâm faturası
  Araç Ruhsat fotokopisi
  Yeni araçlarda proforma fatura
  Araçlarda Noter satış sözleşmesi
  Yetki belgesi
  Mükellef Belediye sicili
  Kira kontratı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Eğlence Vergisi Beyanı
  Başvuruda İstenen Belgeler
  İşyeri Vergi Levhası
  Kira kontratı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Asker Aile Yardımı Ödemesi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Encümen kararı
  Yardım alacak kişinin kimlik fotokopisi
  2 adet resim
  Tezkere ise tezkere belgesi fotokopisi
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Çevre Temizlik Beyanı (Taşınmaz İçin)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Vergi levhası
  Kira kontratı
  Kişiyse bunlara ek olarak kimlik fotokopisi, 
  Yoklama fişi (Vergi Dairesi’nden) 
  Kurumsal Ticari sicil Gazetesi
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Emlak Rayiç Değeri Belgesi (Tapu ve Satışlar İçin Borcu Yoktur Belgesi)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Tapu fotokopisi
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Firma Ödemeleri
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Şirket ise yetki belgesi
  İmza sirküsü
  Kimlik fotokopisi yetkili kişinin
  Vergi dairesi ve S.G.K’dan borcu yoktur yazıları
  Firmanın kaşesi
  Banka Hesap Numarası
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Genel Tahakkuk
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Kişiye ait Belediye sicil numarası
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Kısıtlılık İşlemi (Emlak Vergisi İçin)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  İmar Müdürlüğü Kısıtlılık yazısı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Borcu Yoktur Yazısı (kurum veya kişi için belediyenin talep ettiği)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Matbuu dilekçe
  Beyan yoksa, beyan için gerekli evraklar
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Yapı Denetim Ödemesi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Firma yetkilisinin Yetki belgesi
  Kimlik fotokopisi
  İmza sirküsü
  Firmanın kaşesi
  Banka hesap numarası
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Emlak Beyanı (Bina Kurulumu İçin)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Yapı ruhsatı
  Numaratajı belirlenemiyorsa numarataj servisinden adres dökümü
  Bağımsız birimlerin m2 hesabı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Çevre Temizlik Beyanı
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Vergi Levhası
  Kira Kontratı
  Maliye Açılış Belgesi
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  Emlak Beyanı
  Başvuruda İstenen Belgeler
  İmar Müdürlüğü Kısıtlılık yazısı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü


  İlan ve Reklam Beyanı (İlk kez reklam beyanı verecekler için)
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Vergi Levhası
  Kira Kontratı
  Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü