Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

      Günlük basın özeti hazırlanması, Belediye ile ilgili konuların küpür haline 
    getirilmesi ve çoğaltılması, basınla Başkanın irtibatlandırılması ile görevlidir. 
    Ayrıca kültür etkinliklerinin tanıtılması, Belediyeye ait bültenin çıkarılması, 
    Beyaz Masa ile halk şikâyetlerinin cevaplandırılmasını da yürütmektir. Belediye ile 
    halk ve diğer kuruluşlar arasında gerek duyulan iletişim görevini üstlenen 
    müdürlüğümüz, enformasyon işlemlerini, basın takip ve iletişimini, halk ile diyaloğu 
    çağın gerektirdiği teknolojik yenilikleri de takip ederek en iyi şekilde yerine 
    getirme çabasındadır.

      Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye binamızın giriş katında 
    bulunmaktadır. Müdürlüğümüz belediye ile halk arasında köprü görevi görmektedir.

      Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren “Beyaz Masa” Belediyemiz birimlerinin 
    çözmesi gereken sorunlarınızı, dilekçeye dökerek ilgili birimlere gönderir. 
    Dilekçenizin takibini yapar ve çözüme ulaştırır. Beyaz Masa’ ya telefonla da 
    dilek ve şikâyetlerinizi bildirebilir ve takip edebilirsiniz. Herhangi bir 
    işinizin takibi için Beyaz Masadaki görevlilerimiz Belediye’ye geldiğinizde, 
    hangi birimle işiniz olduğunu konusunda size yardımcı olacaklardır.

      TEMEL İŞLEVLERİ:

        1. Halkın şikâyet ve isteğine çözüm bulma.
        2. Yetkili birimleri harekete geçirme 
        3. Belediyemize gelen vatandaşlara yol göstererek akıcılığı sağlama
        4. Belediyemizle halkın kaynaşmasını sağlama
        5. Günlük basın özeti hazırlama
        6. Belediye ile ilgili konuları basından takip ederek köpür haline getirme
        7. Halkın Belediye bünyesindeki çalışmalarını hızlı ve en güzel şekilde yapılması 
        için Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan “Beyaz Masa" akıcılık sağlama
        8. Belediyenin faaliyetlerini basın ve çeşitli yollarla halk duyurma.
        9. Belediyenin faaliyetlerini video ve fotoğrafla arşivlemek.

      FAALİYET ALANI

      1. BEYAZ MASA

        ŞİKÂYET VE TALEPLER:

          Beyaz Masa, Belediyemize telefon, e-mail yoluyla ve bizzat gelerek iletilen 
        şikayet ve talepleri alıp, dilekçe formatında ilgili birimlere iletir.

          İletilen şikâyet ve taleplerin en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için 
        ilgili birimlerle iletişim kurarak en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlar. 
        Yapılan başvurular sonuçlandığında başvuru sahibine dönerek, müracaatın sonucu 
        sunulmaktadır. İletilen şikâyet ve taleplerin dosyalama ve arşiv çalışmaları da Beyaz 
        Masa tarafından yapılmaktadır.

        DANIŞMANLIK:

          Herhangi bir işi dolayısıyla Belediyemize gelmiş olup, gideceği yeri veya birimi 
        bilmeyen vatandaşlarımızın gerek kurum içi, gerekse kurum dışı yönlendirmelerini 
        yaparak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

        YAZIŞMALAR:

          Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurum içi ve kurum dışı 
        yazışmaları da Beyaz Masa Çalışanları tarafından yapılmaktadır.

      2- BİLGİ EDİNME BİRİMİ

        4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince 20.05.2004’te kurulan Bilgi 
      Edinme Birimine gelen başvuruların ilgili kanun çerçevesinde sonuçlandırılmasını 
      sağlar.

      3- PROTOKOL

        Başkanlık adına yapılan tüm programlara katılır. Başkanlığımız tarafından 
      yapılan etkinliklerde programın akışını Sn. Başkan’ a arz etmek ve programın 
      akışını kontrol altında tutarak yönlendirmeyi sağlamak.

        Program alanında gerekli ön hazırlık çalışmalarını sağlar Açılış, Temel atma, 
      Kültür-Sanat etkinlikleri kısacası Sn. Başkanımızın katılım sağlayacağı her etkinliğe 
      program öncesi gidip tüm hazırlıkların yapılmasını sağlar. Platform düzenlenmesi, 
      protokolün oturacağı yer ve düzeni, sunumun ve basın mensuplarının bulunacağı yer, 
      flama, süsleme ve ses sisteminin kurulmasını ve provasını yapmak, ikram için görevli 
      ekipmana uygun yerler sağlamak gibi ön çalışmalar yapar.

        Başkan davetli ise program içeriğini, amacını, hizmet alanını ve davet eden 
      kurumun geçmişi ile ilgili genel bilgi toplayarak Sn. Başkan’ a ön bilgi vermek. 
      Her hangi bir sanatçı ise şayet son çalışmaları, geçmişi ve ilgi duyduğu alanlar 
      araştırılarak bilgi arz etmek görevlerindendir.

      4- HALKLA İLİŞKİLER

        MUAYENE – TAHLİL- TETKİK:

          Hiçbir sosyal güvencesi ve ekonomik gücü olmayan, yoksul, muhtaç ve 
      kimsesizlerle, Belediyemiz Yardım Sandığına kayıtlı olanların veya acil müdahale 
      gerektiren durumlarda vatandaşlarımızın muayene, tahlil ve tetkiklerini 
      yaptırmaktadır.

      5- BASIN-YAYIN

        Belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere yazılı ve görsel 
      basın mensuplarının faks, mail ve telefon aracılığı ile davet edilmesi ve katılımlarının 
      sağlanması.

        Belediyemizin düzenlediği programlara katılan basın mensuplarının en iyi şekilde 
      karşılanması ve programla ilgili hazırlanan basın bültenlerinin sunulmasının yanı sıra 
      çekim yapabilecekleri uygun noktaları kendilerine göstermek suretiyle katılımcıların 
      organizasyonunu sağlamak. 

        Başkanımızın katıldığı ve belediyemizin düzenlediği bütün programlarda fotoğraf ve 
      kamera çekimi yapılması.

        Belediyemizin yapılan faaliyetlerinin ve etkinliklerinin haberlerinin yazılması ve 
      yazılan haberlerin programda çekilen fotoğraflarla birlikte ulusal ve yerel basına mail 
      yolu ile gönderilmesi. Ayrıca yazılan haberlerin CD yolu ile basın mensuplarına 
      ulaştırılması.

        Başkanımızla ve Belediyemizle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin 
      günlük takibi yapılarak sistemli bir şekilde arşivlenmesi. Çıkan haberlerin günlük 
      ve aylık raporlar halinde Başkanımıza sunulması.

        Başkanımızın katıldığı bütün programlarda yapılan fotoğraf-kamera çekimleri 
      sistemli bir şekilde arşivlenmektedir.

        Başkanlığımızın onay verdiği konularda yerel gazetelere, ulusal gazetelere ve 
      radyolara ilgili konu için ilan verilmesi, ilan sürecinde takibinin yapılması. Çıkan 
      ilanların arşivlenmesi. 

        Basın Yayın Birimi olarak belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için pankart, 
      broşür, el ilanı vb. tanıtma amaçlı çalışmaların yapılması.

        Başkanımız için yerel ve ulusal gazetelerde röportaj yapılmasının sağlanması ve 
      başkanımızın televizyon ve radyo programlarına katılımının sağlanması.

        Belediyemizin faaliyetlerinin içinde yer aldığı bültenin hazırlanması için gerekli 
      çalışmaların yapılması.

        Aylık ve yıllık olmak üzere basın yayın biriminin çalışmalarının rapor haline 
      getirilerek başkanımıza sunulması.