Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Adilcevaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçemiz sınırları içerisinde 
1580 sayılı Belediyeler Yasası gereğince Adilcevaz Belediyesine verilen 
görevlerden; mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek İmar Planı 
doğrultusunda yeni yeşil alanlar oluşturmak, dinlence ve çocuk oyun grup 
alanları ve spor tesisleri oluşturarak kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla 
birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda 
oynamalarına olanak tanıyarak onları sokaklardan ve sağlıksız yerlerden 
korumaya yardımcı olmak. Kitlelerin çevre bilincini geliştirmeye çalışmak. 

İlçemizde mevcut eski eserleri restore ederek ve diğer tabiat ve kültür 
varlıklarını koruyarak fonksiyonel hale getirip, kamu hizmetlerine sunmak. 
Hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil 
alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, 
çim ekimi, fidan dikimi vb.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj 
ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi 
gerekçesiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Müdürlüğümüz yukarıda 
açıkladığımız hizmet gerekçesi çerçevesinde her yıl belli bir plan, program 
ve bütçe düzenleyerek çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Her geçen gün mevcut 
sorumluluk alanlarımıza bir yenisi katılmaktadır. Yeni bir park alanı açılırken;
 İmar Planı doğrultusunda park, oyun alanı, çocuk bahçesi, yeşil alan olan 
yerler yerinde tetkik edilir; mülkiyet durumu araştırılır; mülkiyeti belediyeye 
ait değilse kamulaştırma işlemi başlatılır; daha sonra ilgili yerlere ait 
incelemeler sonucu peyzaj planlama projeleri yapılır ve bu doğrultuda park 
alanları kurulur. Mevcut parkların temizlik, bakım ve onarım programına yeni 
oluşturulan parklar da dahil edilerek ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir.

1. Park Yapımı

Oyun oynamak için özgürce sokağa çıkamayan çocuklarımızın sağlıklı ve güven 
içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin spor aktivitelerini 
rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur 
içinde oturabileceği, dinlenebileceği, adeta bir buluşma, tanışma, kaynaşma 
noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı her geçen yıl 
artmaktadır. Müdürlüğümüz park yapımında; yoğun ve yorucu kent yaşamı dikkate 
alınarak ulaşımı kolay, çevreyle uyumlu alanlar seçilmesine ve erişilebilir 
olmasına dikkat etmektedir.

2. Süs Havuzu Yapımı

Müdürlüğümüz, sayısı yok denecek kadar az olan süs havuzlarının arttırılarak 
ilçemize dekoratif bir güzellik ve görsel zenginlik kazandırmaktadır.

3. Çevre Düzenlemesi 

Müdürlüğümüz, İlçemizde meydana çıkan çevre kirliliğini önlemek, toplumsal 
yaşam alanlarında yapıların yeşille bütünleşmesini sağlamak ve vatandaşımıza 
doğanın güzelliklerini her özelliğiyle yansıtacak mekanlar sunmak amacından 
yola çıkarak bahçe düzenlemeleri, refüj ve kavşak çevre düzenlemesi yapmaktadır.

4. Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı

Adilcevaz İlçe Sınırları dâhilindeki tüm parklar, yeşil alanlar, refüjlerdeki 
çim ekimi ve biçimi, yabani ot temizliği, havalandırma, gübreleme ve çapalama 
gibi faaliyetleri, bu alanlarda bulunan tüm donatıların, bakımı ve onarımı, 
hizmet işi kapsamında müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

5. Ağaç Budama, Kesim ve Sabitleme Çalışmaları
Adilcevaz İlçe Sınırları dahilindeki park, refüj, cadde ve sokaklarda bulunan 
ağaç ve çalıların daha canlı görünümlü, sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilmeleri, 
kent yaşamına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak form budama, gençleştirme 
budamaları, hastalıklı ve kurumuş dallarının ayıklanmaları ve kısmi budamalar 
yapılmaktadır. Ağaç kesimi, gerek vatandaşlardan gelen talepler gerekse kontrol 
ekiplerince tespit edilen ve günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilemesi yani 
devrilme, elektrik telleri ile temas, kurumuş olması sebebiyle yapılmaktadır. 
Ağaçlar, çevrenin olumsuz etkenlerinden korunabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi 
için ahşap, demir vb. materyallerle desteklenmekte veya sabitlenmektedir.

6. Park Yenileme (Revizyon)

Müdürlüğümüz bakım-onarım çalışmaları yanında mevcut parkları yenileyerek 
geliştirmektedir. Zamanla mevcut parklarımıza yeni üniteler eklenmekte, kent 
mobilyaları, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları yerleştirilerek 
hizmete sunulmaktadır.

7. Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi 

Ağaç ve çalı dikimleri cadde - sokak ağaçlandırmalarının yanı sıra mevcut 
parklarda yenileme ve yeni parklara dikilen ağaç ve çalıları kapsamaktadır. 
Ayrıca mevsimlik çiçek dikimi ve soğanlı bitki dikimi yapılmaktadır.

8. Açık hava spor aletleri montajı, bakım ve onarımı

Müdürlüğümüz, stresten korunmak ve kurtulmak, fiziksel zindeliği geliştirmek, 
hayata daha üretici bakabilmek, iş veriminin artması ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla halkımıza spor yapılabilecek alanlar sunmaya 
çalışmaktadır. Kullanım aşamasında bozulan, yıpranan aletlerin tamir ve bakımı, 
ivedilikle yapmaktadır.

9. Belediyemiz bünyesindeki tüm iç mekan bitkilerinin bakım hizmeti

Belediyemizin müdürlüğümüz dahil diğer birimlerindeki tüm iç mekan bitkilerinin 
daha canlı ve sağlıklı görünmesi, ömürlerinin uzun olması için bakımları düzenli 
olarak yapılmaktadır.

10. Boyama çalışmaları

Boyası bozulmuş yüzeylerin; park duvarları plastik duvar boyasıyla, banklar ve 
metal oyun grupları yağlı boya ile ahşap park elemanları ise su bazlı ahşap 
boyası ile boyanarak, hem görsel hem de fiziki durumlarının korunması 
sağlanmaktadır.

11. Çocuk oyun grubu montajı, bakımı ve kauçuk zemin döşeme çalışmaları

Oyun, çocuğun kendini en güzel ve özgürce ifade ettiği biçimdir. Bizler onlara 
oyun oynayabileceği ortamları sunarak, zihinsel ve bedensel gelişimini 
sürdürürken onların bir araya gelmesini, toplulukta yaşamanın ne demek olduğunu, 
grup halinde hareket etmeyi, paylaşmayı yardımlaşmayı, başkalarının hakkına 
saygı duymayı, beklemeyi, dinlemeyi gibi toplumsal değerleri de kazanmalarına 
yardımcı oluyoruz. Daha önceden kum havuzu olan alanların zeminleri kauçuk 
kaplama ile değiştirilmiş, daha sağlıklı zeminler oluşturulmuştur.

12. Ferforje imalatı, montajı ve onarımı

Park ve refüjlerdeki yeşil alanların daha korunaklı ve daha canlı kalmasını 
sağlamak için çevre ferforje ve korkuluklarının imalatı yapılmaktadır. 
Mevcutların da eskiyenlerinin yenilenmesi, tamir ve onarımı, boyası bozulmuş 
olanlarının da yağlı boya ile boyaması yapılmaktadır.

13. İlaçlama çalışmaları

Zararlılarla mücadele amaçlı olup, ilçe sınırları dâhilindeki mevcut bitkilerin 
ve yeşil alanların hastalıklı bitkilerden arındırılarak diğer bitkilere 
bulaşması önlenmekte ve daha canlı bir çevre elde edilmektedir. 

14. İnşaat ve Sert zemin onarım çalışmaları
Bunlar, yıllık Yapım ve Hizmet işleri kapsamında park yapımı ve yeşil alan 
düzenlemeleri esnasında yapılacak inşaat işleri, sert zemin döşemeleri, duvar 
yapımları ve onarımları, bordür döşeme veya onarım çalışmaları,oyun alanlarının 
zemin döşeme veya onarım çalışmalarıdır.

16. Süs havuzu bakımı

İlçemiz sınırlarındaki tüm süs havuzlarının gerek su temini, gerekse yüzey 
temizliğini içeren çalışmalardır. Süs havuzlarının yüzey temizliği deneyimli 
ekiplerle yapılmakta ve suyu çeşitli dezenfektanlarla dezenfekte edilmektedir.

17. Çim serimi ve biçimi

Yeni park yapımı, çevre düzenlemesi ve yıpranmış çim alanlarında gerek çim 
tohumu ekimi gerekse hazır olarak temin edilen rulo çimlerin serilmesi, bakımı, 
biçilmesi, kuruyan yerlerin çıkarılarak yenilenmesi gibi çalışmaları 
kapsamaktadır.

18. Taleplerin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz, yukarıda açıklanan faaliyetlerin yanı sıra vatandaşlar ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından, gerek resmi evrak üzerinde gerekse çağrı merkezi 
aracılığıyla bize ulaşan talepleri belirlenen iş süreçlerini aşmadan 
değerlendirip olumlu ya da olumsuz cevap vermektedir.

Bu talepler doğrultusunda çevre düzenlemesi, ağaç dikim, kesim ve budama işleri, 
çim biçimi, sulama ve ilaçlama işleri, bank ve çöp kovası yenileme, tamirat vs. 
gibi çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca okullardan gelen talepler üzerine 
basketbol potası yerleştirmiş,bank ve çöp kovası ihtiyaçlarını da karşılamıştır.