Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

I- YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

- Asfalt yama çalışması
- Bordür-tretuar onarım çalışması
- Yol-kaldırım sınırlama elamanlarının yapımı ve onarımı
- Ana arterlerdeki yol ve kaldırım eksikliklerinin yol bakım ve onarım 
müdürlüğüne gönderilmesi

II- ALT YAPI ÇALIŞMALARI

- Mevcut yağmur suyu kanalına kısa metrajlı ilave yapılması
- Yağmur suyu kanallarına ızgara yapımı, onarımı ve temizliği
- Kurumların alt yapı çalışmalarında koordinasyonun sağlanması

III- KAZI İZNİ VE (RUHSATI) VE İZİNSİZ KAZILARIN TAKİBİ

- Kazı ruhsatı takibi ve denetlenmesi
- SU, KANALİZASYON VE TELEKOM tarafından yapılan kazılarla ilgili 
koordinasyonun sağlanması.

IV- ULAŞIM PLANLAMA ÇALIŞMALARI

- Trafik sirkülasyon projesi hazırlayarak Başkanlığa sunma
- Kavşak-refüj projesi hazırlayarak Başkanlığa sunma
- Açık ve kapalı otopark alanlarının tespitiyle ilgili koordinasyon
sağlanması
- Hazırlanmış bulunan projelerin Başkanlığa gönderilmesi. 
- Onayı alınmış projelerin uygulanması için Belediyemizin ilgili 
müdürlüklerine ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi.
- Belediyemizin ilgili müdürlükleriyle Adilcevaz’da ulaşım 
sorunlarının giderilmesi için koordinasyonun sağlanması.

V- TOPLU TAŞIMA ÇALIŞMALARI

- İlçe sınırları içerisindeki toplu ulaşım sorunlarının 
giderilmesi ve ulaşım ağının geliştirilmesi.