Park Talebi

  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  NOT: Park Yapımına uygunluğu ve Yatırım programında olup olmadığı 
  değerlendirilir.

  Birinci Müracaat Yeri – Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  Park, Bahçe, Yeşil Alan ve Refüjlerin Günlük Temizliği ve Bakımı 
  ile İlgili Talepler
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  Ağaç ve Fidan Talebi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi                                                
  Not: Talebin yapıldığı zamanın, mevsim şartlarına uygun olup olmadığı 
  dikkate alınarak ve istenilen bitkilerin depoda mevcut olması 
  halindeki karşılama süresini ifade eder. 

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  Yeşil Alan Düzenleme Talebi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  NOT: Yeşil alan düzenleme çalışmasına uygunluğu ve Yatırım programı 
  olup olmadığı değerlendirilir.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü


  Meydan Düzenlemeleri
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  NOT: Yapımına uygunluğu ve Yatırım programı olup olmadığı 
  değerlendirilir.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü


  Süs Havuzlarının Temizliği ve Bakımı ile İlgili Talepler
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü


  Park Yenileme Talebi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  NOT: Yenileme çalışmasının Yatırım programında olup olmadığı 
  değerlendirilir.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  

  Bank, Çöp Kovası ve Çiçeklik Talepleri
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  Not: Talebin yapıldığı zamanlarda istenen malzemelerin depoda mevcut 
  olması durumundaki karşılama süresini ifade eder.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü


  Ağaç Budama ve Kesim Talebi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  Not: Talebin yapıldığı mevsime göre değişir. Eğer budama ve kesim 
  mevsimiyse günlük yerinde tespit edildikten sonra uygulama yapılacak 
  olan talepler aynı gün içinde programa alınır. Alınan programın 
  kapsadığı süreyi ifade eder.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

  Mevsimlik Çiçek Talebi
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi
  Not: Talebin yapıldığı zamanın mevsim şartlaruna uygunluğu dikkate 
  alınarak ve istenilen çiçeklerin depoda mevcut olması durumundaki 
  karşılama süresini ifade eder.
  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü


  Parklara İlave Edilmesi İstenen Park Ekipmanları İle İlgili Talepler
  Başvuruda İstenen Belgeler
  Başvuru Dilekçesi                                             
  Not: İlave Edilmesi İstenen Malzemelerin Depoda Mevcut Olduğu Durumda 
  karşılama süresini ifade eder. Bu kapsamda Oyun Grubu, Açık Hava Spor 
  Aletleri, Demir ve Ferforje Korkuluk, Bank, Çöp Kovası, Kameriye, 
  Pergole, Aydınlatma malzemeleri karşılanır.

  Birinci Müracaat Yeri - Park ve Bahçeler Müdürlüğü