NASIL SU ABONESİ OLACAKSINIZ?

      Abonesi olmayan bir yere Abonelik tesisi için yapılan taleptir. Yapılan yeni Abonelik 
    için alınacak Teminatları önceden Su idaresince Tespit edilir. Alınacak Teminatlar 
    Mesken İnşaat ve Türlerine göre saptanmaktadır.

    ABONELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
      MESKEN İÇİN:
      (1)  Dilekçe (Belediye Başkanlığına)
      (2)  Yapı kullanma izni ile birlikte kat irtifak veya mülkiyet tapusu fotokopisi
      (3)  Nüfus cüzdan fotokopisi
      (4)  Yerleşim yeri belgesi
      (5)  Su sayacı

      İNŞAAT İÇİN: 
      (1) Temel ve Yapı Ruhsat fotokopisi
      (2) Arsa Tapusu fotokopisi
      (3) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 
      İŞYERİ İÇİN: 
      (1) Yapı kullanma izni ile birlikte Kat irtifakı veya Mükiyet Tapusu ( fotokopisi )
      (2) Nüfus cüzdan fotokopisi
      (3) Kiracı ise Kira Kontrat fotokopisi
      (4) İşyeri açma Ruhsatı
      (5) Emlak ve Ç.T.V ödendiğine Dair Belge 
 
      RESMİ KURUMLAR İÇİN: 
      (1) İlgili kurumun abonelik için başvuru yazısı gerekmektedir. 
 
      SAYAÇ AYIRIMI:
      (1) İşlem belgesi veya İşlem Müracaat Yazısı
      (2) Tapu ve Kimlik fotokopisi
      (3) İkametgah ilmuhabiri
      (4) Şantiye Abonesinin Hesap Kesme makbuzu 

 
    ABONELİĞE MÜRACAAT EDEN MÜKELLEF 
 
      (1) İlgili belgeleri hazırladıktan sonra Dilekçesi Su idaresi Tarafından yazılır.
      (2) Su Sayaçları yerinde kontrol edilerek Tespiti yapılır.
      (3) Teminat fiyatlandırması ve Abone nosu belirlenir.
      (4) Belirlenen Teminat makbuzu ile Abone Servisine gelerek Sözleşme imzalanır.