-Şikayetler şahsen müracaat ya da 153 Beyaz Masa aranarak iletilir-
	Semt pazarı tezgah kurma belgesi verilmesi
   		Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla 
    gerekli izin verilir.
        Bşvuruda İstenen Belgeler
        1.	Dilekçe
        2.	İkametgâh belgesi
        3.	Nüfus cüzdanı fotokopisi
        4.	Sabıka kaydı (gerekli hallerde)
        5.	Belediye borcu bulunmaması ve tahsis iptali uygulanmamış olması
        6.	Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olma
        7.	2 adet resi
		8.	Vergi mükellefi olma

	Mevsimlik Tezgah ve Yer Açma İzni
    	Kısa süreli mevsimlik tezgah açma izni isteyen Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki 
    belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla uygun görülen takdirde gerekli izin verilir.
		Bşvuruda İstenen Belgeler
        1.	Dilekçe
        2.	İkametgâh belgesi
        3.	Nüfus cüzdanı fotokopisi
        4.	Taahhütname (idare tarafından düzenlenecek)
        5.	İstenilen yerin resmi ve krokisi ihtiyaç sahibi (özürlülük belgesi, yardıma 
          		muhtaçlık vd.)

	Geçici seyyar tezgah kurma izni
		Geçici sayar tezgah açma izni isteyen Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler 
    istenilir belediye başkanı onayıyla uygun görülen takdirde gerekli izin verilir.
		Başvuruda İstenen Belgeler
		1.	Dilekçe
    	2.	İkametgâh belgesi
    	3.	Nüfus cüzdanı fotokopisi
    	4.	Belediye sözleşmesi
        5.	2 adet resim

	Geçici Adak Kuban Kesim ve Satış Yeri İzni
		Kurban kesım ve satış yerlerinin izni için aşağıdaki belgeler istenilir belediye 
    başkanı onayıyla gerekli izin verilir.
		Başvuruda İstenen Belgeler
		1.	Dilekçe
        2.	İkametgâh belgesi
        3.	Nüfus cüzdanı fotokopisi
        4.	Müdürlüğümüz tarafından verilen satış ve kesim sözleşmesi
        5.	İstenilen yerin adresi

	Hayır Kurumları Kermes Yeri İzni
		Kermes açmak isteyen yetkili kişiden aşağıda yazılı belgeler istenilir ve belediye 
      başkanının izniyle gerkli izin verilir.
		Başvuruda İstenen Belgeler
		1.	Dilekçe
        2.	İstenilen yerim resmi ve krokisi

	Geçici Yerel Dernek Faaliyet ve Tanıtım Yeri İzni
		Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla 
        gerekli izin verilir.
		Başvuruda İstenen Belgeler
		1.	Dilekçe
        2.	İstenilen yerim resmi ve krokisi

	Kısa süreli Bez Afiş ve Broşür Asma 
		Afiş, bez afiş ve broşürlerin içeriği incelendikten sonra aşağıda yazılan evrak 
      istenilir belediye meclisinin almış olduğu karara istinaden harçlar yatırıldıktan 
      sonra gerekli olan izin verilir.
		Beşvuruda İstenen Belgeler
		1.	Dilekçe
		2.	İstenilen yerlerin adresleri

	Halk Ekmek Satış Büfesi Koyma Yeri İzin
		Aşağıdaki belgeler istenilir fen işleri müdürlüğü ve İmar işleri müdürlüğünün 
      görüşü alınarak gerekli izin verilir.
		Bşvuruda İstenen Belgeler
      	1.	Dilekçe
      	2.	İkametgâh belgesi
      	3.	Nüfus cüzdanı fotokopisi
      	4.	Taahhütname (idare tarafından düzenlenecek)
      	5.	İstenilen yerin resmi ve krokisi ihtiyaç sahibi (özürlülük belgesi, yardıma 
          		muhtaçlık vd.)

	Kaçak İnşaat, Kaçak Kazı Hafriyat Şikâyetlerinin Giderilmesi
		Başvuruda İstenen Belgeler
		1.	Telefon, internet ya da şahsen müracaat